... લાગે છે

દુર હોવ છુ જ્યારે ઘરથી તો ઘણીવાર સુનુ સુનુ લાગે છે.
ગયો નથિ હુ માદરે વતન! વિચારી એક દુ: જુનુ જુનુ લાગે છે.

ખેતર, સિમાડા અને માટીની સુગંધ વિના ખિચો ખિચ શહેર પણ સુનુ સુનુ લાગે છે.

સવાર સવારના વસંતના વાયરા ! રોજ સાંજે ઓટલે મળતા ડાયરા ! યાદ કરી બધુ, દિલમાં એક દર્દ ઉંડુ ઉંડુ જાગે છે.

શિયાળામાં ઓળો ને રોટલા, ઉનાળામા વડલા નિચે રાખેલા ખાટલા,
અને ચોમસામાં લિલાછમ ખેતરો આપણા, બધાની સામે વૈભવિ હોટલો નુ સુખ બહુ ફિકુ ફિકુ લાગે છે.

"માં" નો મમતા ભર્યો સાદ, બાપાનો કડક પણ નિશ્વાર્થ અવાજ, અને ભાઇ ભાંડુના ખિલ ખિલાટ વિના મોટા શેહર મા મને ખુબ સુનુ સુનુ લાગે છે.

7 comments:

 1. shu kahevu have e j vicharto rahi gayo hu.... :)

  ReplyDelete
 2. shu kahevu have e j vicharto rahi gayo hu

  ReplyDelete
 3. ખૂબ સરસ... બીજી કવિતાઓ ના ઇન્તેજાર સાથે.

  ReplyDelete
 4. mara gam ni yad aavi gayi mane.. :(

  ReplyDelete
 5. Good dear!!! It touched my heart!!! Ghar ni yad avi gai

  ReplyDelete

Jaydip Mehta (JD)
http://jaydipmehta.blogspot.com